ในส่วนนี้:

ลงทะเบียนรับบริการ


ลงทะเบียนรับบริการ
BISNEWS Companionการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ
Bisnews AFE Thailand


ลงทะเบียนรับบริการ BISNEWS Professional Lite

ORDER FORM


BISNEWS Professional Lite
ผู้สมัครรับบริการต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
สมัครรับบริการใหม่
ต่ออายุสมาชิก
Email*
Package
1. BISNEWS Professional Lite
1 ปี
พิเศษ!!!
6,748.49 บาท
(ราคาปกติ 7,069.49)
    
6 เดือน
3,535.28 บาท
2. BISNEWS Professional Lite + BISNEWS Companion
 
1 ปี
พิเศษ!!!
8,612.43 บาท
(ราคาปกติ 8,997.63)
  
6 เดือน
4,499.35 บาท
3. BISNEWS Professional Lite + Real Time Data (RTD)
1 ปี
พิเศษ!!!
11,631.97 บาท
(ราคาปกติ 12,210.84)
    
6 เดือน
6,105.42 บาท
โอนเงินผ่านธนาคาร* ชื่อบัญชี บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสาทรเหนือ
เลขที่ 397-1-41346-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขา อับดุลราฮิม
เลขที่ 031-0-03769-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนสาทร
เลขที่ 038-2-73044-5
หลักฐานการชำระเงิน*

ไฟล์ gif, jpg, bmp, jpeg, tiff, png, zip หรือ pdf
(ไทย) ชื่อ* นามสกุล*
  กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
Name* Last name*
Thai National ID*
Address*
District*
Province*
Postal Code*
Phone No.*
Verify Code*
  Reload
 

หมายเหตุ: - กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *
  เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จรับเงิน - กรณียกเลิกการรับบริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ

ยืนยันการลงทะเบียนหรือไม่?
ระบบกำลังทำการลงทะเบียน
กรุณารอสักครู่...