ลงทะเบียนรับบริการข้อมูลบริษัท

เกี่ยวกับบิสนิวส์ เอเอฟอี

บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินแบบระบบออนไลน์ และเรียลไทม์

ลูกค้าของบิสนิวส์ครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชน
หน่วยงานราชการที่สำคัญ สถาบันการศึกษา ตลอดจนกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่มีความสนใจในการลงทุนในตลาดทุนไทย

บริการของบิสนิวส์นำเสนอข้อมูลการลงทุนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อมูลตลาดการเงิน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลเศรษฐกิจทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนข่าวเรียลไทม์ภาษาไทยและตัวเลขวิเคราะห์ (BISNEWS Estimate) จากบิสนิวส์

นอกจากข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์แล้ว บริการของบิสนิวส์มีจุดแข็งในด้านการสร้างกราฟ และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
แบบเรียลไทม์ รวมถึงการนำเสนอสถิติต่างๆ

สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร. +662 234 6233 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 17:30 น.