ติดต่อเรา

บิสนิวส์ เอเอฟอี ยินดีรับฟังข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะจากทุกท่าน เพียงกรอกข้อความพร้อมให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และส่งมายังเรา เพื่อเราจะสามารถแจ้งกลับท่านได้
ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30– 17.30 น.

ข้อมูลการติดต่อ
*หมายเหตุ: กรุณาใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย
ทั่วไป

โทร: +662 234 6234

ฝ่ายขาย

ลูกค้าที่เป็นโบรกเกอร์ และองค์กร: helpdesk@bisnews.com
ลูกค้านักลงทุนทั่วไป: helpdesk@bisnews.com

ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์

โทร: +662 234 6233 อีเมล์: helpdesk@bisnews.com

ที่อยู่บริษัท

บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) จำกัด 128/246-247 อาคารพญาไทพลาซ่า ห้องเอบี ชั้น 23 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: +662 234 6234 ดูแผนที่