ยินดีต้อนรับสู่ บิสนิวส์ เอเอฟอี

บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน
แบบระบบออนไลน์ และเป็นบริษัทผู้ให้บริการนำเสนอข้อมูลการลงทุนแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าในตลาดการเงิน
ของไทย บริการของบิสนิวส์ นำเสนอข้อมูลการลงทุนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ข้อมูลราคาสัญญาฟิวเจอร์ส และออปชั่นจากตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อมูลตลาดการเงิน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ข้อมูลเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ข่าวเรียลไทม์ภาษาไทยและตัวเลขการวิเคราะห์จากบิสบิวส์ (BISNEWS Estimate)
นอกจากข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์แล้ว บริการของบิสนิวส์มีจุดแข็งในด้านการสร้างกราฟ และการวิเคราะห์
ทางเทคนิคแบบเรียลไทม์ รวมถึงการนำเสนอสถิติต่างๆรับข่าวสารจากเรา