ในส่วนนี้:

ลงทะเบียนรับบริการ


ลงทะเบียนรับบริการ
BISNEWS Companionการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ
Bisnews AFE Thailand
BISNEWS Professional

นวัตกรรมใหม่ของบริการข้อมูลด้านการลงทุนจากบิสนิวส์สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ เป็นการผสมผสานข้อมูลราคาแบบ
เรียลไทม์เครื่องมือเทคนิควิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารสำคัญครอบคลุมทุกตลาด เพื่อแสดงผลบนโปรแกรมประสิทธิภาพสูงสำหรับการตัดสินใจลงทุนของท่าน

BISNEWS Professional เป็นบริการข้อมูลข่าวสารการลงทุนใหม่ล่าสุดจากบิสนิวส์ นำเสนอความเคลื่อนไหวของตลาด
การเงินไทยและต่างประเทศบนจอคอมพิวเตอร์ของท่าน ด้วยเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์แสดงผลประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ท่านเกาะติดข้อมูลแบบเรียลไทม์ จับจังหวะการซื้อขายที่สำคัญ และตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
จากหน้าจอแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย ให้ท่านเลือกผสมผสาน หรือเชื่อมต่อไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตามข้อมูล ปรับแต่งรูปแบบ และสีสันของตัวอักษรให้เหมาะกับสไตล์และการใช้งานของท่านแล้วจัดเก็บไว้เพื่อเรียก
ใช้งานในครั้งต่อไป

ส่วนประกอบของบริการ
 • รองรับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย leased line และอินเตอร์เน็ต
 • อัดแน่นด้วยข้อมูลเรียลไทม์และข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน พร้อมทั้งการแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งเพื่อ
  ให้สะดวกกับการดูข้อมูล เช่น Real-Time Warrant Analytics, Money IN/OUT, Buy/Sell Strength Bar,
  Bisnews Estimate, financial ratios and financial statement เป็นต้น
 • แสดงผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประสิทธิภาพสูง ให้ท่านใช้งานได้ต่อเนื่องด้วยความสามารถในการต่อเชื่อม
  อินเตอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
 • สร้างสรรค์การแสดงข้อมูลด้วยการออกแบบหน้า template และ default document template พร้อมทั้ง
  จัดเก็บ (save) ไว้เพื่อเรียกใช้งานในครั้งต่อไป
 • ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก รองรับการใช้งานทั้งบนคีย์บอร์ด และการใช้เม้าส์คลิก
 • กราฟเทคนิควิเคราะห์มากกว่า 250 รูปแบบ และวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขายกว่า 100 รายการ ให้ท่าน
  เลือกใช้ตามต้องการ
 • รองรับการแสดงราคา และปริมาณการเสนอซื้อ/ขายทุกระดับ (ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง)
  ให้ท่านติดตามราคาของทุกตลาดที่ท่านเทรด
 • ตั้งเตือนเมื่อราคา เวลา ข่าว เทคนิควิเคราะห์ หรือสัญญาณการซื้อขายตรงตามระดับที่ท่านต้องการ
 • แสดงข้อมูลทั้งในและต่างประเทศในหน้า fixed-format page ด้วยรูปแบบของหน้าหนังสือและข้อมูล
  ที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย
 • ข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และบิสนิวส์
 • ใช้งานต่อเนื่องแบบมัลติมีเดีย เช่น ท่องเว็บ ชมคลิปวิเคราะห์หุ้น ชมรายการข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร หรือเชื่อมต่อ
  กับหน้าต่างซื้อขายหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม
 • รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลภายในประเทศ
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ข้อมูลการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สจาก TFEX
 • ข้อมูลตัวเลขวิเคราะห์จากบิสนิวส์
 • ข้อมูล NAV และ Factsheet จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
 • ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืม
 • ข้อมูลอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น THB Fixing
 • ราคาขายปลีกน้ำมัน
 • ราคาซื้อขายทองคำ
 • ราคาสินค้าการเกษตร
 • ข้อมูลสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจาก AFET
 • ข้อมูลพยากรณ์อากาศ
 • ข่าวภาษาไทยจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  และบิสนิวส์
ข้อมูลต่างประเทศ
 • World stock indices
 • ASEAN sector indices
 • ASEAN star summary
 • ASEAN 30 constituents
 • Major stock index futures
 • Spot foreign currency rates
 • Thai Baht spot and cross rates
 • Major foreign cross currency rates
 • Major interest rates and interest rate futures
 • US treasury rates
 • Energy prices and energy futures
 • Precious metal and precious metal futures
 • Base metal and base metal futures
 • Commodities indices and commodities futures
 • Shipping Index
 • News from Bisnews
Hardware ที่ต้องจัดเตรียม
 • PC: 1.66GHz or higher
 • RAM: 4GB or more
 • Free Disk Space: 200MB or more
 • OS: Windows 8 (not support Windows 8 RT), Windows 7 (recommended) or Windows XP
 • Microsoft .Net Framework 4.0 and the most recent service pack
 • Firewall: Port 2088 for TCP/IP traffic to market data server

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ +662 234 6233
หรืออีเมล์ helpdesk@bisnews.com

Product Brochure

COVER

Download TIFF 51.2 MB
Download JPEG 4.68 MB

INSIDE

Download TIFF 48.9 MB
Download JPEG 4.53 MB


ตัวอย่างหน้าจอ
CHART
MIXED
NEWS
PP CHART
TOP
WORLD INDICES